•   Stowarzyszenie „Pysząca – razem i dla wszystkich” Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   Stowarzyszenie „Pysząca – razem i dla wszystkich” Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   Stowarzyszenie „Pysząca – razem i dla wszystkich” Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   Stowarzyszenie „Pysząca – razem i dla wszystkich” Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
Polecaj nas:

Stowarzyszenie „Pysząca – razem i dla wszystkich”

Członkowie Stowarzyszenia „Pysząca – razem i dla wszystkich” pragną poinformować wszystkich mieszkańców Pyszącej o zawiązaniu się wyżej wymienionego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy ludzi, którzy postanowili pokazać, że mieszkańców Pyszącej stać na działanie na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Do głównych celów Stowarzyszenia należą poprawa wizerunku Pyszącej oraz integracja wszystkich mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków, którzy są chętni aby wspomóc nas w naszych działaniach. Szukamy ludzi z ciekawymi pomysłami oraz osób skłonnych swoją pracą i zaangażowaniem zrobić coś dla wszystkich mieszkańców Pyszącej.

Wszystkie informacje o Stowarzyszeniu, jego cele oraz sposoby ich realizacji, a także instrukcja jak zostać członkiem Stowarzyszenia, dostępne są na stronie internetowej wsi Pysząca w zakładce „Stowarzyszenie”.