•  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
Polecaj nas:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, że mieszkańcy gminy Śrem są zobowiązani wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację taką musi złożyć każdy właściciel, współwłaściciel i użytkownik wieczysty nieruchomości zamieszkałej lub podmiot władający taką  nieruchomością.

 

W deklaracji trzeba określić się liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Stawka opłaty w gminie Śrem wynosi:

 • 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady segregowane,
 • 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odpady niesegregowane.

 

Właściciele budynków mieszkalnych: domów jednorodzinnych i wielorodzinnych składają deklaracje osobiście w Urzędzie Miejskim w Śremie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Deklarację składa się w następujących terminach:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • do dnia 31 maja 2013 roku w pozostałych przypadkach.

 

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Śremie lub pod adresem: http://srem.pl/getdoc/f8cf32a7-23c3-456d-a0d7-85e121b5e2cd/wzor-deklaracji.aspx?clientcache=0