•   Historia Pyszącej Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   Historia Pyszącej Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   Historia Pyszącej Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
  •   Historia Pyszącej Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
Polecaj nas:

Historia Pyszącej

Początki osadnictwa na terenach teraźniejszej Pyszącej sięgają IV w. n.e., a nawet I w. n.e. W Pyszącej znaleziono ślady osad ludności prasłowiańskiej tzw. kultury łużyckiej. Natrafiono też na pozostałości cmentarzysk ludności tzw. kultury przeworskiej. Kiedy dokładnie powstała wieś Pysząca nie wiadomo, ale pierwsze wzmianki o wsi Pyschino (dzisiejsza wieś Pysząca), pochodzą z roku 1208, kiedy to jej nazwa oficjalnie została wymieniona w dokumencie. W XIII wieku Pysząca była własnością książąt. Po lokacji Śremu w 1253 roku, ówczesny wójt miasta Konrad zarządzał i pobierał opłaty z młyna książęcego, który znajdował się wtedy w Pyszącej. Jako ‘przedmieście Śremu’, Pysząca zostaje wymieniona w rejestrach poborowych w drugiej połowie XVI wieku. W 1868 roku w Pyszącej zostało założone przez Ossowidzkiego, Kółko Rolnicze. Należeli do niego rolnicy ze Śremu i gospodarze chłopscy z okolic. Kółko zostało przeniesione do Śremu w 1873 roku, gdy na jego czele stanął ks. Wawrzyniak.