•  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Pyszącej Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Pyszącej Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Pyszącej Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
 •  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Pyszącej Pysząca.Śrem.pl – strona aktywnych mieszkańców Pyszącej
Polecaj nas:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Pyszącej

Od dnia 1 stycznia 2016 roku  w Pyszącej obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów:

 • odpady niesegregowane – wywożone są w każdą środę miesiąca,
 • odpady segregowane – wywożone są w II i IV środę miesiąca,
 • odpady ulegające biodegradacji – wywożone są w I, III i V środę miesiąca,
 • odpady wielkogabarytowe – wywożone są w II środę marca, czerwca, września i grudnia.

Dla odpadów segregowanych i ulegających biodegradacji, nie trzeba już zapełniać worków. Tzn., że można wystawić niepełny worek.

Popiół i żużel nie będzie odbierany w odrębnym pojemniku. Ten rodzaj odpadu należy traktować jako niesegregowany (zmieszany) odpad komunalny.

Informacje pochodzą ze strony http://srem.pl/Dla-mieszkanca/Zarzadzanie-odpadami-komunalnymi

 

Archiwum

Od dnia 1 czerwca 2015 roku  w Pyszącej obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów:

 • odpady niesegregowane – wywożone są w I i III piątek miesiąca,
 • odpady segregowane – wywożone są w III piątek miesiąca,
 • odpady ulegające biodegradacji – wywożone są w III piątek miesiąca w terminie od 1 kwietnia do 31 października,
 • odpady wielkogabarytowe – wywożone są w III piątek marca, czerwca, września i grudnia.

Dla odpadów segregowanych i ulegających biodegradacji, nie trzeba już zapełniać worków. Tzn., że można wystawić niepełny worek.

Popiół i żużel nie będzie odbierany w odrębnym pojemniku. Ten rodzaj odpadu należy traktować jako niesegregowany (zmieszany) odpad komunalny.

Informacje pochodzą ze strony Srem.pl – Zmiana zasad odbioru odpadów od 1 czerwca 2015 r

 

Od lipca 2013 roku odpady komunalne w Pyszącej są wywożone co tydzień w każdy wtorek.


 

Poniżej znajduje się tabela, dzięki której można dowiedzieć się, którego dnia danego miesiąca odbędzie się wywóz odpadów komunalnych:

Rok 2013

>29
stycznia
>26
lutego
>26
marca
>30
kwietnia
>28
maja
>25
czerwca

Rok 2012

>31 stycznia >28 lutego >27 marca >24 kwietnia >29 maja >26 czerwca >31 lipca >30 sierpnia >25 września >30 października >29 listopada >31 grudnia

Rok 2011

>26 stycznia >23 lutego >30 marca >27 kwietnia >25 maja >29 czerwca >27 lipca >31 sierpnia >28 września >26 października >30 listopada >29 grudnia
Informacje pochodzą ze strony BIP – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.